Bądź bezpieczna w dzień i w nocy.

Projektodawca: Anna Koza

„Bądź bezpieczna w dzień i w nocy” to cykl działań edukacyjnych, obejmujących m.in. kurs nauki samoobrony adresowany do mieszkanek w wieku 15+ z terenu gminy Grodzisk Wielkopolski. Podczas szkolenia uczestniczki poznają podstawowe techniki samoobrony KRAV MAGA i KAPAP, nauczą się uderzeń i kopnięć, poznają wrażliwe punkty na ciele człowieka. Inicjatywa jest okazją do integracji i aktywizacji mieszkanek gminy Grodzisk Wielkopolski, promocji lokalnych organizacji pozarządowych. Jest to również okazja do wspólnych działań edukacyjnych z Policją i Strażą Pożarną.

Odbiorcą bezpośrednim kursu będą mieszkanki z terenu gminy Grodzisk Wielkopolski w wieku 15+. Nauka postępowania w niebezpiecznych sytuacjach jest oczywistą zaletą takiego kursu. Poza tym kurs da szansę poprawić kondycję fizyczną, nauczyć się asertywności i pewności siebie. Dzięki nabytym umiejętnością kursantek ich rodziny oraz mieszkańcy gminy staną się pośrednimi odbiorcami projektu. Zwracanie uwagi na niebezpieczne sytuacje czy też umiejętności unikania takich sytuacji będzie znacząco wpływało na zwiększenie bezpieczeństwa społeczeństwa naszego miasta i gminy.

Do dnia 12. marca 2020 roku chęć uczestniczenia w projekcie zadeklarowało 70 pań. Dla każdej uczestniczki zostały przygotowane pamiątkowe gadżety. Jednak ze względu na panującą pandemię, realizacja projektu musiała zostać odsunięta w czasie.

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim