Rok 2008 - Podpisanie Umowy Partnerskiej

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Sobota 31 maja 2008 roku była ważnym momentem w dziejach współpracy zagranicznej naszej gminy. Podczas „Dni Grodziska 2008” o godzinie 11.00 w grodziskim ratuszu zostały podpisane umowy partnerskie pomiędzy Gminą Dolyna na Ukrainie reprezentowaną przez Mera Volodymira Kharazda a Gminą Grodzisk Wielkopolski oraz Gminą Biržai na Litwie reprezentowaną przez Mera Regimantasa Romanasa a Gminą Grodzisk Wielkopolski. W imieniu gminy Grodzisk Wielkopolski umowy podpisał Burmistrz Henryk Szymański. W tym momencie Grodzisk Wielkopolski posiada 6 partnerów zagranicznych. Po podpisaniu umów delegacje przeszły na plac obok Pomnika Wdzięczności przy ul. 3 Maja gdzie Litwini i Ukraińcy zasadzili swoje drzewa, dęby które mają być symbolem trwałości i jeszcze raz trwałości naszych wzajemnych kontaktów, jak podkreślał Burmistrz Henryk Szymański. W miejscu tym znajduje się również drogowskaz z nazwami wszystkich miast partnerskich oraz odległością jaka dzieli Grodzisk Wielkopolski z poszczególnymi gminami. W sobotnie południe Merowie Biržai i Dolyny odsłonili tablice z nazwami swoich miejscowości, na drogowskazie do wszystkich miast partnerskich Grodziska Wielkopolskiego. Na zakończenie wszystkie delegacje złożyły wspólnie kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności, upamiętniając tym samym tegoroczne rocznice Powstań.

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim