SMARTplac – gry i zabawy podwórkowe jako poprawa relacji międzyludzkich, kondycji fizycznej i wymiana międzypokoleniowych doświadczeń!

Projektodawca: Izabela Drgas, Karolina Nadobnik, Anna Koza, „Radni dla miasta i wsi”

Gry terenowe to abstrakcyjne, kolorowe plansze, możliwość kreowania własnych zabaw, edukacja przez zabawę, ćwiczenia koordynacji ruchowej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz szeroka gama scenariuszy gier chodnikowych, która wzbogaci dziecko o nowe umiejętności i zachęci do aktywnego, kreatywnego spędzania czasu na zewnątrz. Gry podwórkowe to również niezbędna pomoc dydaktyczna dla szkół podstawowych i przedszkoli.

Odbiorcami bezpośrednimi projektu będą dzieci. Poprawa kondycji fizycznej dzieci oraz ich relacji międzyludzkich są oczywistą zaletą tego projektu. Pośrednimi odbiorcami będą rodzice, dziadkowie i bliscy dzieci. To niezwykle proste zabawy lecz bardzo pobudzające wyobraźnię dla małych i dużych realizowane przy bezpośrednim udziale mieszkańców. To świetna sposobność do wymiany międzypokoleniowych doświadczeń.

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim