Stół zewnętrzny do ping - ponga w miejscowości Sworzyce

Projektodawca: Tomasz Kaczmarek

Projekt zakłada zakup oraz montaż zewnętrznego stołu do ping - ponga w miejscowości Sworzyce. Głównym założeniem projektu jest umożliwienie aktywnego wypoczynku dla mieszkańców wsi oraz gości. Projekt ma na celu pobudzenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
Projekt „Stół zewnętrzny do ping - ponga w miejscowości Sworzyce” jest skierowany w szczególności do dzieci, młodzieży oraz dorosłych zamieszkujących wieś Sworzyce. Z racji ogólnodostępnego charakteru projektu będą również z niego mogli korzystać goście mieszkańców jak i przyjezdni.

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim