Zachować tradycje nie zapominając o nowoczesności – Integracja Kół Gospodyń Wiejskich

Projektodawca: Zofia Bartkowiak, Karolina Nadobnik, Izabela Drgas, Miłośnicy Kół Gospodyń Wiejskich

Zachować tradycje nie zapominając o nowoczesności – Integracja Kół Gospodyń Wiejskich to projekt przeznaczony dla społeczności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. Projekt ma na celu integrację uczestników programu, pobudzenie ich aktywności społecznej oraz zachęcanie młodych osób do działalności w Kołach Gospodyń. Projekt ma za zadanie pokazać, że działalność Kół Gospodyń Wiejskich przejawia się aktywnością lokalną, regionalną tworząc nie tylko naszą historię ale i tożsamość narodową czy kulturę i to w każdej sferze.

Uczestniczkami bezpośrednimi projektu będą mieszkanki z terenu gminy Grodzisk Wielkopolski oraz pośrednio osoby z ich bliskiego otoczenia. Dzięki wzmocnieniu działalności KGW – zyska na tym cała gmina.

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim