Inwestycja w zieleń

W ramach przedsięwzięcia „ Nasadzenie drzew jako ochrona i rozwój obszarów zieleni  oraz cięcie pielęgnacyjne drzew na terenie Grodziska Wielkopolskiego”  na terenie miasta nasadzono 64 drzewa gat. Grab, Topola, Dąb, Wiśnia, Grujecznik, Buk, Lipa.
Zieleń na terenie zurbanizowanym łagodzi klimat miejski, ponieważ znajdująca się na nim roślinność, poprzez odparowanie nagromadzonej wody opadowej oraz odbicie promieniowania UV, podwyższa wilgotność powietrza, jednocześnie obniżając jego temperaturę. W ramach prac pielęgnacyjnych wykonano cięcia korekcyjne na 753 drzewach. 
Zostały usunięte gałęzie obumarłe, krzyżujące i wzajemnie się uszkadzające oraz gałęzie kolidujące z obiektami i z najniższego pietra w celu podniesienia korony drzew.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie  83 207,04zł brutto. Całkowity koszt zadania wyniósł  118 348,40zł brutto.

 

Najchetniej czytane

2023-08-30
Komunikat Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wielkopolskim
2023-09-26
Uwaga! nastąpi czasowe ograniczenie dojazdu do posesji
2023-08-31
Ogłoszenie w sprawie konkursu Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2024
2023-08-24
Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom
2023-09-27
Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2024