OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PALIWA STAŁEGO - SPRZEDAŻ KOŃCOWA

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego na podstawie art. 14 a. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  (Dz. u. z 2022 r. poz. 2236 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza końcową sprzedaż paliwa stałego frakcji orzech, groszek. 

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 30 CZERWCA 2023 roku. 

 Ilość węgla dostępna w punktach:

 1. Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska ”

ul. Bukowska 85, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

NIP: 7880008367, REGON: 000375349, KRS: 0000077627 

 7,36 tony w tym:

- Orzech: 4,86 tony

- Groszek: 2,5 tony

 

2. Pryzmat Grodzisk Wlkp.

ul. Nowotomyska 56, 62-065 Grodzisk Wlkp. 

NIP: 6981560947, REGON: 411548850

 - Orzech: 7,56 tony

 

3. Centrum Ogrodnicze DANFLOR,

ul. Rakoniewicka 29, 62-065 Grodzisk Wlkp.

NIP: 9950229041, REGON: 360184550, KRS: 000053130

 - Orzech – 12,5 tony

 

4. Firma FRANKIEWICZ Jarosław Frankiewicz,

ul. Gorzelniana 4, 62-065 Grodzisk Wlkp.

NIP: 7792154744, REGON: 411482392

 - Orzech 42,35 tony

 

Wnioski składać można w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp. w terminie od 22.05.2023 r. do 30.06.20023 r.

 Cena paliwa stałego orzech, groszek wynosi 1.790,00 zł brutto za tonę.

 Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

 Węgiel w ramach sprzedaży końcowej mogą kupić jedynie osoby, które spełniły warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 r.  poz. 1692 i 1967 ). 

Możliwy jest zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile byli uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego i przedłożą odpowiednie zaświadczenie.

 Znosi się limit ilościowy węgla przypadający na jedno gospodarstwo.

 Szczegółowej informacji o paliwie stałym będącym przedmiotem sprzedaży końcowej można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wlkp., ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp., lub telefonicznie pod nr tel. 061 4453044, 061 4453041. 

 

wzór wniosku

 

 

Najchetniej czytane

2023-08-30
Komunikat Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wielkopolskim
2023-09-26
Uwaga! nastąpi czasowe ograniczenie dojazdu do posesji
2023-08-31
Ogłoszenie w sprawie konkursu Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2024
2023-08-24
Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom
2023-09-27
Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2024