PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI

 

 1. ZWIERZĘTA BEZDOMNE ZDROWE
 1. Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim przyjmuje zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt tj. błąkających się od dłuższego czasu, wychudzonych, zaniedbanych, okaleczonych, wyglądających na chore.
 2. Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim pod numerem telefonicznym 61 4453072 w godzinach 07.00 – 15.00. W godzinach późniejszych i w dni wolne od pracy zgłoszenia przyjmuje Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Kościańskiej 32 pod numerem telefonicznym 61 4447186  bądź Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wlkp.- tel. 47 7722211 lub ogólnopolskim numerem telefonicznym  997 lub 112.
 3. Zgłaszający zwierzę bezdomne musi podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz własne dane osobowe umożliwiające jego identyfikację. Zgłoszenia anonimowe nie są przyjmowane.
 4. Bezdomne zwierzę zostanie odłowione przez przeszkolonych pracowników Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
 5. Odłowione zwierzęta do czasu umieszczenia ich w schronisku będą przebywać w przytulisku dla zwierząt prowadzonym przez Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
 6. W przytulisku na terenie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. przebywają wyłącznie  zwierzęta odłowione przez pracowników Przedsiębiorstwa.

Nie przyjmuje się do przytuliska zwierząt przywiezionych przez inne osoby.

7.    Wykaz odłowionych zwierząt znajduje się na stronie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. oraz schroniska, z którym gmina podpisała umowę.

 

 1. ZWIERZĘTA POWYPADKOWE I RANNE W ZDARZENIACH DROGOWYCH
 1. Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim przyjmuje zgłoszenia dotyczące zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych.
 2. Zgłoszenia dotyczące zwierząt rannych w wyniku zdarzeń drogowych przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim pod numerem telefonicznym 61 4453072 w godzinach 7.00 – 15.00. W godzinach późniejszych i w dni wolne od pracy zgłoszenia przyjmuje Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim pod numerem tel. 47 7722211 lub ogólnopolskim numerem telefonicznym 997 lub 112.
 3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń  drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez Wielkopolskie Centrum Weterynaryjnego Szkolenia dla Myśliwych ŁOWET -  ROMAN BUGAJ ul. Wiatrakowa 9, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

 

III. ZWIERZĘTA MARTWE

 1.   Zgłoszenia  dotyczące zwierząt martwych zlokalizowanych na drogach publicznych należy składać do właściwego zarządcy drogi:

- drogi gminne tel. 61 4453072 w godz. 7.00 15.00, a w późniejszych godzinach i dni wolne od pracy tel. 61 4447186

- drogi powiatowe tel. 61 4446385

- drogi wojewódzkie tel. 61 2258460 w godz. 7.00 – 15.00, a w późniejszych godzinach i dni wolne od pracy  e- mail: rdwnowytomysl@wzdw.pl

- drogi krajowe tel. 61 4423311 w godz. 7.00 – 15.00, a w późniejszych godzinach i dni wolne od pracy tel. 61 8665834.

 

2. Za zwierzęta martwe zlokalizowane na innych nieruchomościach niż drogi publiczne odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

 

IV. KOTY WOLNO ŻYJĄCE

 1. Osoby, które zajmują się wolno żyjącymi kotami i złożyły Deklaracje Opiekuna Społecznego Zwierząt oraz podpisały z Gminą Grodzisk Wielkopolski umowę jako ”osoby sprawujące opiekę   nad wolno żyjącymi kotami” mogą wnioskować o dofinansowanie zakupu karmy i zabiegu sterylizacji/kastracji.

 2. Pamiętajmy, że zwierzęta wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi – a bardzo często te pojęcia są mylone. Ustawodawca dokładnie określił, kiedy zwierzę jest bezdomne - „ to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. Błędem jest więc określanie kotów wolno żyjących „bezdomnymi”, chyba że bezspornie wiemy, iż dany kot miał kiedyś dom i go stracił. W myśl Ustawy – zwierzęta wolno żyjące ( dzikie ) „to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka”.

Okazjonalne lub stałe dokarmianie takich zwierząt  nie zmienia niczego w ich statusie – są to nadal koty wolno żyjące, a fakt korzystania z dokarmiania pomaga im na pewno przetrwać – ale nie powoduje, iż stają się przez  to zwierzętami udomowionymi. Nie należy takich kotów oswajać na siłę i zamykać w celu ich udomowienia. Również wyłapywanie  kotów wolno żyjących i umieszczanie w schroniskach jest łamaniem prawa i przykładem bezmyślności.

Te zwierzęta kochają swobodę - klatka w schronisku jest dla nich męką, a stały kontakt z człowiekiem - powodem do stresów.

 Wszelkie inne sprawy nieujęte wyżej, można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w godzinach urzędowania.

Najchetniej czytane

2024-04-22
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko, na czas określony (zastępstwo).
2024-03-28
Komunikat w sprawie programu rewitalizacji
2024-04-09
Ogłoszenie o naborze na Animatora na Orliku
2024-03-27
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
2024-05-15
Ruszyły zapisy na VI Hunters Grodziski Mini Półmaraton "Słowaka"