Radni pochylą się nad projektem Budżetu Gminy na 2024 rok

We wtorek, 14 listopada 2023 roku Burmistrz Grodzisk Wielkopolskiego Piotr Hojan przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Gawrona Projekt Budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2024 rok.

Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki i jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Uchwała ta stanowi podstawę gospodarki finansowej w roku budżetowym. Uchwała zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych. Niebagatelną sprawą przy planowaniu budżetu jest właściwe zaplanowanie inwestycji.

Zanim Projekt zostanie przyjęty przez Radę Miejską poprzez podjęcie stosownej Uchwały, pochylą się nad nim radni Rady Miejskiej, analizując go podczas prac komisji.

 

Najchetniej czytane

2023-08-30
Komunikat Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wielkopolskim
2023-09-26
Uwaga! nastąpi czasowe ograniczenie dojazdu do posesji
2023-08-31
Ogłoszenie w sprawie konkursu Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2024
2023-08-24
Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom
2023-09-27
Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2024