Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom

W dniu 23 sierpnia 2023 r. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan wręczył nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim ślubowanie złożyło 12 nauczycieli ze szkół podstawowych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Grodzisk Wielkopolski.

Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest m.in. zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. Tegoroczne egzaminy zostały przeprowadzone w dniach 2 i 3 sierpnia 2023 roku. Wszyscy nauczyciele pomyślnie zdali egzaminy, a w obecności Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Piotra Hojana, Sekretarza Gminy Artura Kalinowskiego, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Rafała Sikorskiego oraz dyrektorów szkół i przedszkola, nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie.

 

Stopień nauczyciela mianowanego uzyskali:

Pani Dagmara Zacharko, Pani Anna Kostyra, Pani Katarzyna Kaczmarek – nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim.

Pani Dominika Stachowiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Grąblewie

Pani Paulina Słupińska, Pani Ewelina Bogaczyk – Ratajczak – nauczyciele Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim.

Pani Anna Piskorz, Pani Anna Stachowiak, Pani Hanna Kubiak, Pani Magdalena Bartkowiak – nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wielkopolskim.

Pani Aneta Ratajczak – Fórmaniak, Pani Dorota Sobkowiak – nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie.

 Ponadto, Burmistrz Piotr Hojan złożył gratulacje Pani Marcelinie Floraszek, Pani Katarzynie Sendrowicz - Florek – nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim, Pani Anicie Fabiś - Palickiej – nauczycielowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim oraz Panu Pawłowi Studziankowi – nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie, którzy uzyskali akceptację komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i uzyskali  stopień awansu zawodowego - nauczyciela dyplomowanego.


Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego pogratulował nauczycielom dbałości i zaangażowania w nieustanny rozwój, życząc dalszych sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z pełnionej misji.

Najchetniej czytane

2024-04-22
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko, na czas określony (zastępstwo).
2024-03-28
Komunikat w sprawie programu rewitalizacji
2024-04-09
Ogłoszenie o naborze na Animatora na Orliku
2024-03-27
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
2024-05-15
Ruszyły zapisy na VI Hunters Grodziski Mini Półmaraton "Słowaka"