Fundusz Inwestycji Lokalnych

Budowa drogi, chodnika oraz miejsc postojowych na działce nr 3705 przy ul. Środkowej w Grodzisku Wielkopolskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.
Ulica Środkowa zyskała nową nawierzchnię i miejsca parkingowe.
Przedmiotem zadania była  budowa drogi, chodnika oraz miejsc postojowych na działce nr 3705 przy ul. Środkowej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.
Ulica została wykonana z kostki betonowej, posiada szerokość 5 m i długość 251m, chodnik ma szerokość 2 m, utworzono 58 miejsc postojowych oraz zjazdy o szerokości 6 m. Odwodnienie nawierzchni jezdni następuje do sieci kanalizacji Ø 315 o długości 110 m wraz z przykanalikami Ø 200, studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi.
Droga jest oświetlona za pomocą słupów oświetleniowych o wysokości 9 m z energooszczędnymi oprawami LED z regulacją mocy zamontowanymi na wysięgnikach rurowych.

Zadania o wartości 654 977,55 zł zostało współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wysokość wsparcia – 649 000,00 zł.

Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski.
Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Jan Nowak z Grodziska Wielkopolskiego.

 

Budowa nawierzchni ulicy Strumykowej w Grodzisku Wlkp. wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Kolejna inwestycja drogowa już cieszy mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego. Jest to budowa nawierzchni ulicy Strumykowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
Przedmiotowe zadanie polegało na wykonaniu jezdni o długości 768 m i szerokości 4,5 m ze ściekiem śródulicznym w osi jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, obustronnymi krawężnikami o wymiarach 12x25x100 cm oraz ze zjazdami i podejściami do posesji. Odwodnienie nawierzchni jezdni do sieci kanalizacji Ø 315 o długości 768 m wraz z przykanalikami  Ø 200, studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi.
Oświetlenie drogi za pomocą słupów oświetleniowych o wysokości 6,0 m z energooszczędnymi oprawami LED z regulacją mocy zamontowanymi na wysięgnikach rurowych.
Zadania o wartości 1 989 209,54 zł zostało współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wysokość wsparcia - 1 364 656,00 zł.


Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Jan Nowak z Grodziska Wielkopolskiego.