Herb, flaga, hejnał miasta

Herb Grodziska Wielkopolskiego

“...w polu błękitnym król na tronie złotym, w koronie , z berłem w ręce prawej, z jabłkiem w ręce lewej. Twarz, szyja i ręce królewskie barwy naturalnej. Włosy jasne. Korona , berło i jabłko- złote. Tunika królewska - biała z obramowaniem złotym przy rękawach, płaszcz – czerwony obramowany złotem, spięty na prawym ramieniu klamrą złotą. Trzewiki czerwone.”

 


Flaga Grodziska WielkopolskiegoHerb w tej postaci został zatwierdzony Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1939 roku, zgodnie z art 4 ust.(3) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 roku o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach i pieczęciach - w brzmieniu obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 1938 roku (Dz. U. R. P. Nr 2, poz z 1939 r.), oraz po porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
 
Herb, według legendy, przedstawia króla Przemysła II który jest założycielem miasta. Przypuszczalnie w końcu XIV wieku wizerunek ten, z pieczęci królewskiej z nieznanego dokumentu, zastąpił pierwotną wersję herbu - gałąź lipową.
 

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 czerwca 2003 roku, podczas głównych obchodów 700-lecia miasta, Rada Miejska przyjęła uchwałę ustanawiającą flagę Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski. Tego dnia po raz pierwszy została ona publicznie zaprezentowana i wciągnięta na wieżę grodziskiego ratusza.
 
“Flagą Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski jest prostokątny płat tkaniny o proporcjach szerokości do jej długości 5:8. Pole flagi podzielone jest na trzy równe pionowe pasy w barwach: niebieskiej, białej, niebieskiej z umieszczonym pośrodku herbem Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski.”

Po jednym egzemplarzu nowego symbolu miasta otrzymali: Prezydent RP, Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Grodziski oraz Burmistrzowie miast partnerskich.


Hejnał Grodziska Wielkopolskiego

W dniach od 02 do 06.02.1998 w Radio Merkury oraz z wieży Ratusza emitowano dwie wersje hejnału Gminy Grodzisk Wlkp. W drodze konkursu radiosłuchacze i mieszkańcy miasta i gminy zdecydowali o jego ostatecznym wyborze.
 15 marca 1998r. zabrzmiał po raz pierwszy z wieży Ratusza hejnał Gminy Grodzisk Wlkp., który od tej pory codziennie rozbrzmiewa w samo południe.
 Twórcą melodii jest Kapelmistrz Orkiestry Dętej Pan Stanisław Słowiński, a wykonawcą- trębacz tejże orkiestry Pan Rafał Dudek
 Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. oficjalnie zatwierdziła go Uchwałą z dnia 2 kwietnia 1998 r. dokonując odpowiednich zmian w Statucie MiG.

Załączniki:
    * Hejnał
    * herb Grodziska - kontur
    * herb Grodziska - duży