Rok 2007

Spotkanie w Biržai

W dniach od 7 do 8 sierpnia 2007 roku, delegacja władz samorządowych z naszego miasta, w skład której wchodzili między innymi Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej i Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, przebywała na zaproszenie władz samorządowych  w litewskim Biržai.
Podczas spotkania z merem Biržai, panem Regimantasem Ramonasem, wice merem Aurimasem Frankasem oraz członkami rady miejskiej i przewodniczącymi poszczególnych komisji, wymieniono się doświadczeniami z zakresu polskiej i litewskiej samorządności, problemami z jakimi stykają się polskie i litewskie samorządy, zwłaszczas jeżeli chodzi o edukację i infrastrukturę. Podczas spotkania przekazano list intencyjny dotyczący nawiązania kontaktów partnerskich między naszymi miastami w sferze kultury, turystyki, sportu i gospodarki.
Podczas pobytu, był również czas aby odwiedzić muzemu, które znajduje sie w dawnym pałacu RADVILA (Radziwiłłów), obejrzeć kompleks pałacowy należący kiedyś do rodziny Tiškevicius (Tyszkiewicz), zapoznać się z historią miasta i regionu oraz obejrzeć jeden z największych i najnowocześniejszcyh litewskich browarów.
Zgodnie z ustaleniami, jesienia tego roku planowana jest rewizyta władz litewskich. 

Region Biržai (nazywany również perłą północnej Litwy) leży około 20 kilometrów do granicy litewsko – łotewskiej, 215 kilometrów na północ od Wilna i z grubsza 100 kilometrów na południe od Rygi, około 20 kilometrów od głównej drogi łączącej dwie narodowe stolice (Via Baltica).
W regionie zlokalizowanych jest blisko 110 pomników kultury i 17 jezior. Aby zachować narodowe dziedzictwo tego regionu, w 1992 roku założono Park Krajobrazowy w skład którego wchodzi między innymi 18 070 hektarów lasów.
Jednym z charakterystycznych elementów regionu są tak zwane zapadliska. Okolice Biržai obfitują w liczne podziemne rzeki gipsowe, jaskinie i pieczary. Jak się okazuje, region podziurawiony jest  ponad 2000 zapadliskami, które mogą pojawić się nawet w ciągu jednego dnia po nagłym załamaniu się gruntu. Mogą one mieć wielkość od małych dziur do dużych kraterów mogących pomieścić dom. Niektóre z nich są suche podczas gdy inne są wypełniane wodą z podziemnych źródeł.