Rok 2014

Polsko – Litewska wymiana młodzieży i seniorów

W dniach od 29 września do 3 października w Grodzisku Wielkopolskim przebywała delegacja młodzieży i seniorów z miasta partnerskiego Birzai na Litwie.

Wymiana była kontynuacją zapoczątkowanych kilka lat temu kontaktów. Zarówno młodzież jak i seniorzy zakwaterowani zostali w rodzinach uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego oraz studentów Uniwersytetu III Wieku. Ta sprawdzona forma spędzania czasu w domach naszych mieszkańców daje możliwość poznania kultury i tradycji naszego regionu oraz ułatwia naukę języków obcych. Podczas pobytu w Grodzisku Wielkopolskim młodzież spędziła czas w szkolnych ławkach poznając ciekawostki naukowe, uczestnicząc w wykładach i warsztatach zorganizowanych przez nauczycieli i uczniów miejscowego LO, zwiedzili Poznań, Wolsztyn, skorzystali z atrakcji drezynowych, strzelnicy sportowej i poznali nasze miasto. Seniorzy natomiast oprócz poznania naszej okolicy uczestniczyli w spotkaniu ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych, udali się na wycieczkę do Szreniawskiego Muzeum Rolnictwa, zwiedzili miejscowe placówki oświatowe, uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego Grodziskiego Uniwersytetu III Wieku i zwiedzili Poznań.

Obie delegacje w murach ratusza gościł Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, który wyraził swoje zadowolenie z aktywnej współpracy pomiędzy Litwą a Polską w oparciu o młodzież i seniorów.

Dziękujemy nauczycielom i uczniom LO oraz studentom UTW za czynny udział i pomoc w przeprowadzeniu międzynarodowej wymiany mieszkańców miast partnerskich Gminy Grodzisk Wielkopolski oraz Grodziskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Współpracy z Zagranicą za wsparcie finansowe tej inicjatywy, w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski.