Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych

Poniżej zamieszczamy harmonogram dla nieruchomości niezamieszkałych które podpisały umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą ANTRANS. 

harmonogram

 

HARMONOGRAM STYCZEŃ - MAJ 2020 DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH

harmonogram

 

UWAGA!

Informujemy, że płatności za odpady należy uiszczać 
do 30 dnia każdego miesiąca.

Informujemy również, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie prosimy o wystawianie pojemników
 przed wejściem na teren nieruchomości.

 


 

 

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Z dniem 6 maja 2015 roku tj. w środę Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów  SELEKT w Czempiniu uruchamia na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

PSZOK  usytuowany jest  na ulicy Kościańskiej w Grodzisku Wielkopolskim .

PSZOK będzie czynny  w następujące dni tygodnia :

- w poniedziałki od 15.00 do 19.00

- w środy od 15.00 do 19.00

- w piątki od 15 do 19.00

- w soboty od 10.00 do 18.00

PSZOK będzie obsługiwał Pan Sosiński Krzysztof.

Odpady na PSZOK będą przyjmowane od mieszkańców tylko z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z  obowiązującym regulaminem dostępnym na stronie internetowej Związku: www.selekt.czempin.pl

oraz na stronie internetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski: www.grodzisk.wlkp.pl
jest również wywieszony na miejscu w  PSZOK-u.

                                                                                                       Zapraszamy serdecznie.

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

INICJATYWA - CZYSTE POWIETRZE - DBAJMY O ZDROWIE I RODZINĘ

 

 

 

Druk deklaracji - dotyczy okresu do 30 czerwca 2018

Druk deklaracji - dotyczyt okresu od 1 kwietnia 2020

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim