Zagospodarowanie terenu wspólnego na terenie sołectwa Słocin.

Projektodawca: Katarzyna Lusina

Projekt zagospodarowanie terenu wspólnego na terenie sołectwa Słocin ma na celu stworzenie miejsca, które będzie wizytówką Słocina, atrakcyjnym punktem spędzania wolnego czasu przez mieszkańców sołectwa a także mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski, miejscem organizacji spotkań integracyjnych i imprez okolicznościowych. Projekt zakłada przede wszystkim wykończenie altany poprzez ułożenie pod nią kostki brukowej, w celu utwardzenia podłoża, stworzenia miejsca na  ognisko, wymianę płotu, nasadzenia zieleni, zakupu małej architektury (kosze na śmieci, stojak na rowery, ławki), zakupu kosy spalinowej oraz kosiarki „traktorka”.


Odbiorcami projektu będą mieszkańcy gminy Grodzisk Wielkopolski, we wszystkich grupach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli). Głównymi odbiorcami będą mieszkańcy sołectwa Słocin na terenie, którego będzie realizowany projekt.

Odbiorcami pośrednimi będą wszystkie osoby, które odwiedzą Słocin będąc na wycieczce rowerowej, spacerze „z kijkami” lub uprawiający różne rodzaje aktywności. Po realizacji projektu miejsce to będzie mogło być również zapleczem do organizacji imprez sportowych i integracyjnych.

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim