ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

treść zarządzenia

Najchetniej czytane

2020-07-30
Stan epidemiologiczny na dzień 29 lipca 2020 roku
2020-10-21
Skrzynka podawcza w Urzędzie Miejskim
2020-07-21
Podsumowanie konkursu na najpiękniejszy balkon i ogród przydomowy
2020-09-29
Nocny Rajd Nordic Walking
2020-08-27
Informacja dotycząca Szkoły Podstawowej Nr 4
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim