Grodziska Gminna Rada Seniorów

 

 

 

SPOTKANIE WIELKOPOLSKICH RAD SENIORÓW W SIERAKOWIE.

W dniach 13-15 września 2023r. przedstawiciele Grodziskiej Gminnej Rady Seniorów uczestniczyli w spotkaniu Wielkopolskich Rad Seniorów, które zorganizowane zostało w Sierakowie. Organizatorem spotkania byłDział Polityki Senioralnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Wydarzenie obfitowało w warsztaty oraz wykłady dotyczące:
- działalności rad seniorów w kontekście zmian w przepisach prawa,
- komunikacji,
- asertywności,
- praw i możliwości w egzekucji sądowej, oddłużania, upadłości konsumenckiej,
Radni brali także udział w zajęciachaktywizujących, takie jak szachy, gra w boule, lotki, joga, tai-chi. Podczas spotkania Radni mieli okazję wymienić się dotychczasowymi doświadczeniami,a także zdobyć nową wiedzę, przydatną w dalszej działalności.
Ogólne uznanie zdobył Informator dla Seniora Gminy Grodzisk Wielkopolski, który zawiera wiele przydatnych informacji dla osób w wieku senioralnym. Informator powstał z inicjatywy Grodziskich Radnych, w ramach realizowanego projektu Grodziskich Inicjatyw Lokalnych. Jest to wspólny projekt: Grodziskiej Gminnej Rady Seniorów, Klubu Seniora PROMESSA, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Informator dla Seniorów z Naszej Gminy dostępny jest w następujących miejscach: Urząd Miejski – Biuro Obsługi Mieszkańca, Gminne Centrum Informacji, ul. Przemysłowa, Klub Seniora PROMESSA, ul. Powstańców Chocieszyńskich, Centrum Ekonomii Społecznej, ul. Dworcowa.

 
     

 

Wizyta GRODZISKIEJ GMINNEJ RADY SENIORÓW we Wronkach.

  W niedzielę 20 sierpnia 2023 r. Radni Grodziskiej Gminnej Rady Seniorów uczestniczyli w Letniej Senioradzie we Wronkach. 
Celem wyjazdu było spotkanie z przedstawicielami Wronieckiej Rady Seniorów, wymiana doświadczeń z uwzględnieniem 8-letniego doświadczenia Rady z Wronek. Radni rozmawiali o inicjatywach, które udało się zrealizować , o planach, a także trudnościach, jakie napotykają podczas swojej działalności.
                Spotkanie odbywało się w tle, zorganizowanej przez Radę Seniorów z Wronek, Letniej Seniorady, gdzie grodziscy Radni mieli możliwość obejrzenia miejscowego rękodzieła,  skorzystania z porad lekarskich w „miasteczku zdrowia”- w tym bezpłatnego badania słuchu, a także spróbowania ciast upieczonych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
Duże wrażenie zrobiły na obecnych występy Mażoretek MIRAŻ z Wronek.
                Spotkanie, pomimo upału, odbyło się w sympatycznej atmosferze, a Radni wrócili zadowoleni z ciekawymi spostrzeżeniami i pomysłami.

 

 

INFORMACJA
 
W miniona środę tj. 24 maja 2023r. W Centrum Kultury RONDO spotkali się przedstawiciele organizacji senioralnych, działających na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski.
W spotkaniu zorganizowanym przez Grodziską Gminną Radę Seniorów uczestniczyli: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Wiesław Kasprzak, Kierownik Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej PROMESSA – Beata Głowacka, Kierownik Klubu Seniora PROMESSA – Anna Koza, Inspektor ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Joanna Kalińska, przedstawiciele Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz przedstawiciele Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W wyniku dyskusji organizacje podjęły decyzje, o których sukcesywnie będziemy Państwa informować.
Jednocześnie Grodziska Gminna Rada Seniorów zachęca do zgłaszania spraw dotyczących osób starszych z terenu naszej gminy Radnym Senioralnym, którzy pełnią dwa razy w tygodniu dyżury w budynku PROMESSY, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f,  w każdy wtorek, w godzinach: 11.00-12.00 oraz w każdy piątek, w godzinach: 14.00-15.00. 
 
ZAPRASZAMY.
 
 
 
INFORMACJA
 
22 maja 2023r. Przedstawiciele Grodziskiej Gminnej Rady Seniorów uczestniczyli w spotkaniu Rad Seniorów z terenu Wielkopolski, które odbywało się w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Spotkanie rozpoczął pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw seniorów – Pan Marek Cieślak. Następnie głos zabrała przedstawicielka Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Departamentu Polityki Senioralnej – Pani Magdalena Szczepaniak, która przedstawiła między innymi programy dotyczące seniorów, zarówno dotychczasowe, aktualne, jak i te planowane. Omówiona została także tematyka dotycząca deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz  Regionalnych i Lokalnych Planów Rozwoju Społecznego. Ostatnią częścią spotkania były wolne głosy i wnioski, podczas której głos zabrało wielu obecnych na spotkaniu przedstawicieli Rad Seniorów oraz władz samorządowych. Omówiono wiele spraw dotyczących osób starszych, radni wymienili się pomysłami i doświadczeniami. Poparty został pomysł Przewodniczącego Grodziskiej Gminnej Rady Seniorów 
w sprawie utworzenia forum Wielkopolskich Rad Seniorów, aprobatę zyskał także kolejny pomysł grodziskich radnych dotyczący utworzenia Wielkopolskiej Karty Seniora. Dyskusja, która wywiązała się w końcowej części spotkania daje nadzieję na efektywną współpracę i wiele korzystnych rozwiązań dotyczących seniorów na wielu płaszczyznach.
 
 
INFORMACJA
 
Szanowni Seniorzy, mieszkańcy Gminy Grodzisk Wielkopolski
 
Grodziska Gminna Rada Seniorów informuje, że 
w każdy wtorek, w godzinach: 11.00-12.00
oraz piątek, w godzinach: 14.00-15.00
w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej PROMESSA
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23d.
dyżur pełni radny senioralny.
 
Zapraszamy osoby, które chcą się podzielić swoimi spostrzeżeniami, mają pomysł lub propozycje dotyczące seniorów do kontaktu osobistego, albo telefonicznego w godzinach dyżuru Radnego 
(numer telefonu do kontaktu: 605 789 269 – Radny Bogusław Pakuła).
 
 
 
   

Pierwsze obrady w 2023 roku

Na pierwszych roboczych obradach zebrała się Grodziska Gminna rada Seniorów gminy Grodzisk Wielkopolski.  

 

 

 

 

Uroczysta inauguracja działalności Grodziskiej Gminnej rady Seniorów

2 grudnia 2022 roku odbyły się pierwsze obrady Grodziskiej Gminnej Rady Seniorów. Podczas spotkania, które miało uroczysty charakter, radni senioralni złożyli ślubowanie i otrzymali z rąk Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Piotra Hojana akty powołania do Rady. Tym samym, Grodziska Gminna Rada Seniorów rozpoczyna I kadencję, która będzie trwała 3 lata (2022 – 2025).

Podczas pierwszych obrad, Burmistrz Piotr Hojan oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron, podziękowali za zgłoszenie się do Rady Seniorów, pogratulowali wybranym radnym, wyrazili chęć współpracy,  życząc owocnej pracy na rzecz środowiska senioralnego w gminie Grodzisk Wielkopolski. Nowo powstała Rada składa się z 9 radnych, którzy wybrali spośród siebie przewodniczącego, którym został Ryszard Śródecki oraz wiceprzewodniczącego – Bogusława Pakułę. W Radzie zasiadają osoby reprezentujące zarówno środowisko miejskie jak i wiejskie.
Skład Rady: Hercuń Elżbieta, Herzog Bronisław, Matysiak Hanna, Pakuła Bogusław, Stopa Agnieszka, Śródecki Ryszard, Tullin Michał, Wolińska Ewa, Woźniczak Grażyna.