Szlak Piaskowych Wydm

CHARAKTERYSTYKA SZLAKU

Szlak ma charakter terenowy - jest poprowadzony po duktach leśnych. Nie przebiega wzdłuż dróg publicznych. Jest trudny, a miejscami bardzo trudny technicznie (4,5/5). Występują liczne przewyższenia wymagające ostrych podjazdów i zjazdów oraz zapiaszczenia dróg. Szlak przeznaczony dla wprawnych rowerzystów wyposażonych w rowery górskie lub crossowe.

Oznaczenie szlaku: czarny

Długość szlaku: 17,5 km

Miejscowości znajdujące się na szlaku: Rojewo
(7,4 km) - Lasówki (10,4 km)

Połączenia z innymi szlakami: Szlak
Leśnej Zwierzyny
- wspólny start
- wspólny przebieg: 7,5 km-7,8 km, 13,8 km - 14,1 km
- przecina się: 2,3 km, 3,5 km, 6,9km
Szlak Kolejki Leśnej
- wspólny start
- wspólny przebieg: 5,1 km-5,5 km, 11,0 km-11,3 km, 15,8 km-17,5 km,
- przecina się: 8,9 km, 11,9 km, 12,5 km

Atrakcje na szlaku: Szlak
przebiega po piaskowych wydmach pochodzenia polodowcowego, będących efektem działania lądolodu skandynawskiego. Prowadzi poprzez najwyższe wzniesienia gminy Grodzisk Wielkopolski (do 114,5 m n.p.m). Charakteryzuje się bardzo zróżnicowanymi typami siedlisk leśnych: bory sosnowo-świerkowe, lasy mieszane, grąd, dębina.

Opis szlaku: Szlak
rozpoczyna się przy Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w Zdroju
1.0 km - pozostałości po starej strzelnicy
1,0 km - z prawej strony urokliwy las dębowy
2,9 km - za skrzyżowaniem skręt w prawo i weście na wydmy. Na grzbiecie drugiego pasma wydm skręt w lewo
3,3 km - szczyt wzniesienia. Ze szczytu szlak prowadzi około 0,1 km w dół, skręca w prawo przecinając drogę i prowadzi po łuku w prawo na szczyt kolejnego wzniesienia (3,8 km)
5,2 km - wjazd na nasyp kolejki leśnej przecinający torfowisko
9,9 km - urokliwy las dębowo-bukowy
12,3 km - grzbiet wydmy - ostry podjazd i zjazd
13,5 km - szczyt najwyższego wzniesienia na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski (ok. 114,5 m n.p.m.)