Rok 2010

Wizyta na Litwie
W dniach od 6 do 8 sierpnia 2010 roku oficjalna delegacja z Grodziska Wielkopolskiego wraz z Grodziską Orkiestrą Dętą brała udział w obchodach święta miasta partnerskiego Birzai na Litwie. Grodziska Orkiestra Dęta zachwycała zgromadzoną społeczność swoimi występami, musztrą paradną a także śpiewem i tańcem.  Birzai, nie doczekało się jeszcze orkiestry dętej, mimo iż od wielu lat funkcjonuje tam szkoła muzyczna. Dlatego z wielkim aplauzem oklaskiwali występy Grodziskiej Orkiestry.
Wizyta była także okazją do spotkania się z delegacjami z wszystkich państw, z którymi Birzai podpisało umowy o współpracy, czyli z Łotwą, Białorusią, Niemcami, oraz polskim miastem Tczew. Była to doskonała okazja do wymiany poglądów i określenia kierunku dalszej współpracy zarówno w dziedzinie kultury, sportu, wymiany młodzieży a także rodzin.