Rok 2012

Młodzież grodziskiego „Słowaka” w litewskim Birzai

Informacja Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wielkopolskim.
W dniach 01.08.-07.08.2012 r. grupa 20 uczniów z LO w Grodzisku Wlkp. wraz z opiekunkami: Jarosławą Jują i Grażyną Makles przebywała w Birzai na Litwie.
To ok. 15 - tysięczne miasto położone jest nad rzekami Apaszcza i Agluona oraz jeziorem Szyrwena - dawna polska rezydencja magnacka.
Kontakty z tą miejscowością zostały nawiązane już w sierpniu 2007 roku, a rok później Burmistrz naszego miasta – Henryk Szymański podpisał z Birzai umowę partnerską. I to właśnie dzięki Panu Burmistrzowi uczniowie z LO im. J. Słowackiego mogli uczestniczyć w wymianie z 2 szkołami na Litwie. Podczas tego pobytu grodziska młodzież zwiedziła muzeum mieszczące się w dawnym pałacu Radziwiłów, kompleks pałacowy należący kiedyś do rodziny Tyszkiewiczów, zapoznała się z historią miasta i regionu, uczestniczyła w spotkaniu z Burmistrzem Birzai – Panią Irute Varziene. Obie grupy młodzieży: polska i litewska wystawiły, w przepięknej scenerii pałacu Tyszkiewiczów, inscenizacje legend narodowych. Grupa polska przedstawiła w języku angielskim legendę o  Smoku Wawelskim.
Region Birzai (nazywany również perłą północnej Litwy) leży około 20 kilometrów do granicy litewsko – łotewskiej, 215 kilometrów na północ od Wilna i ok. 100 km od Szawle. Jednym z charakterystycznych elementów regionu są tak zwane zapadliska. Okolice Birzai obfitują w liczne podziemne rzeki gipsowe, jaskinie i pieczary. Jak się okazuje, region „podziurawiony” jest  ponad 2000 zapadliskami.
Szkoły goszczące grodziską młodzież zorganizowały wycieczki: do stolicy Litwy – Wilna (to główny ośrodek nauki i kultury polskiej na Litwie), Troków (tę 5,5 tysięczną miejscowość zamieszkuje 21% Polaków), na Górę Krzyży (gdzie w 1993 r. papież Jan Paweł II celebrował mszę świętą). W trakcie pobytu młodzieży z grodziskiego LO na Litwie w Birzai odbywały się dni tego miasta i w związku z tym młodzież obu państw wzięła udział m.in. w barwnej paradzie zorganizowanej z tej okazji.
 Dla uczniów naszego LO tygodniowy pobyt w rodzinach litewskich, u osób które poznali na przełomie listopada i grudnia 2011 roku w Grodzisku okazał się wspaniałym przeżyciem, dając możliwość poznania nowych ludzi oraz doskonalenia umiejętności językowych. Kontakty i wspólne działania uczniów ze szkoły polskiej i litewskiej przyczyniły się do przełamania wielu stereotypów, poznania i wzbogacenia naszych kultur. Do Grodziska uczniowie wrócili pełni miłych wrażeń, mając nadzieję że nawiązane kontakty będą się utrzymywać jeszcze długo po zakończeniu tegorocznej wymiany i, że takie wyjazdy będą kontynuowane w następnych latach.
Uczniowie i opiekunki grupy gorąco dziękują Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego – Panu Henrykowi Szymańskiemu oraz Grodziskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Współpracy z Zagranicą za życzliwość, pielęgnowanie kontaktów między miastami partnerskimi, dzięki czemu wymiana młodzieży była możliwa i za jej częściowe sfinansowanie. Dla niektórych naszych uczniów był to jedyny wyjazd w trakcie tych wakacji. Wszyscy podkreślali, że była to wspaniała wyprawa.