„Laboratoria przyszłości” w grodziskich szkołach

Gmina Grodzisk Wielkopolski w 2021 roku otrzymała dofinansowanie dla 7 szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w łącznej kwocie 628800 zł.

„Laboratoria przyszłości” to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Z terenu Gminy Grodzisk Wielkopolski środki na realizację programu otrzymały niżej wymienione szkoły:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim – 175800 zł,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim – 185100 zł,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wielkopolskim – 87900 zł,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ptaszkowie – 60 000 zł,
 • Szkoła Podstawowa w Grąblewie – 60 000 zł,
 • Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie - 30 000 zł,
 • Szkoła Podstawowa w Słocinie - 30 000 zł.

W ramach programu „Laboratoria przyszłości” szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i  rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w katalogu wyposażenia,który zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Wyposażenie podstawowe to obowiązkowy sprzęt,  który musi zakupić szkoła. Jeżeli szkoła nie jest w posiadaniu wyposażenia podstawowego, to musi ponieść na nie środki w ramach wsparcia z programuLaboratoriaprzyszłości.Do obowiązkowego wyposażenia podstawowego należą:

 • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.),
 • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
 • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.),
 • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

„Laboratoria przyszłości” to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTechw Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów, sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań oraz obycie się  nowymi technologiami.

 

Najchetniej czytane

2021-11-03
Grodziski Jarmark Bożonarodzeniowy
2021-10-16
Ostatnie Pożegnanie śp. Andrzeja Piaskowskiego
2021-10-14
Protest przeciwko drastycznemu wzrostowi cen gazu spółki G.EN GAZ ENERGIA
2021-12-16
Konkurs na najciekawszą iluminację
2022-01-13
Oferta pracy