OGŁOSZENIE LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim uprzejmie informuje, że LXVIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 r. o godz.14,30 w sali CK RONDO w Grodzisku Wielkopolskim.
 
Zapraszam mieszkańców do oglądania transmisji online z powyższego posiedzenia.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Powitanie radnych i zaproszonych gości
3. Stwierdzenie quorum
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 -2035
c) nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 71/1 położonej w Woźnikach gm. Grodzisk Wielkopolski
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kobylniki gm. Grodzisk Wielkopolski
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 159/1, 159/2, 160, 161,162,163,164/1,164/2,170/3,170/4,172,173,174,175,176,177,178 oraz fragment działki nr 168/1 ,położone w Słocinie - etap II,III,IV,V
f) nadania Medalu Honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski"
g) nadania Medalu Honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski"
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zakończenie posiedzenia

Najchetniej czytane

2024-04-22
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko, na czas określony (zastępstwo).
2024-05-15
Ruszyły zapisy na VI Hunters Grodziski Mini Półmaraton "Słowaka"
2024-05-28
2 EDYCJA NOCNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
2024-04-24
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 18.04.2024 roku
2024-04-19
Utrudnienia w Ruchu